Tuduhan jahat Orientalis terhadap Al-Quran.

Salam'alaik Penulis mengucapkan pada para pembaca sekalian. Pertama-tama sekali, Penulis merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia Nya serta keizinanNya, dapat juga Penulis menulis dalam blog Al-QudS yang serba sederhana ini. Mudah-mudahan dengan segala penulisan ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca sekalian. Insya Allah.

Golongan Orientalis atau mereka yang dikenali sebagai gerakan pengkaji Barat terhadap hal ehwal ketimuran khusunya Timur Tengah yang menjadi pusat kelahiran awal Islam. Mereka mengkaji masyarakat Islam Timur Tengah dari pelbagai aspek untuk tujuan dan matlamat yang pelbagai. Mereka juga mempunyai metodologi sendiri dan kebanyakannya didalangi oleh golonga Kristian yang cuba menyesatkan umat Islam dengan menimbulkan pelbagai kekeliruan dan tuduhan jahat terhadap Islam dan umatnya.

Antara tuduhan jahat yang dilemparkan ialah dengan mencetuskan kepercayaan Basyariyyatu Al-Quran (Al-Quran adalah ciptaan manusia), ia bukannya Kalam Allah Azza wa Jalla. Mereka mendakwa Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad s.a.w. dan bukannya wahyu yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa Al-Quran telah dipengaruhi oleh situasi geografi, kehidupan beragama dan kebudayaan masyarakat Arab setempat. Pendapat ini telah dikatakan oleh seorang Orientalis yang bernama Gibs. Oleh itu, dengan erti kata yang lain, Al-Quran ini tidak sesuai untuk situasi masyarakat yang lain. Ini juga bermakna dakwah Nabi tidak bersifat universal.

Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bersumberkan golongan Hunafa' (mereka yang mewarisi kepercayaan nabi-nabi terdahulu). Mereka menyangka bahwa Al-Quran adalah bersumberkan kitab-kitab Samawi terdahulu seperti Taurat dan Injil berdasarkan persamaan yang wujud pada hukum-hakam dan adab yang berkaitan.

Sebahagian lain pula menyebut bahawa syariat Islam adala warisan perundangan empayar Rom Timur yang dipinda bagi menepati citarasa dan situasi politik negara Arab.
Seoranh Orientalis dari Rusia pula, Agnatius Kratsykoysky menulis dalam bukunya yang bertajuk Sejarah Geografi Sastera Arab mangatakan " Bahawa Al-Quran ialah ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad s.a.w. melalui pendengaran dari seseorang".

Goston Luborn, menyebut bahawa hukum-hakam Al-Quran pada tanggapan beliau adalah tidak benar kerana melahirkan pertelingkahan di kalangan orang Islam dengan pelbagai golongan dan mazhab yang menurut hawa nafsu dan kepentingan peribadi mereka.
Gold Ziher juga menuduh para Fuqaha Islam menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan mencipta pelbagai kaedah fiqah bagi membantu mazhab mereka bukannya atas dasar keilmuan dan bahasa fiqah.

Para ulama' telah menjawab segala tohmahan mereka itu dari pelbagai sudut dan ilmu.
Tentang dakwaan mereka Basyariyyatul Quran, ulama' menegaskan bahawa Al-Quran sebenarnya wahyu Allah bukannya ciptaan Nabi s.a.w. Buktinya sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi adalah seorang yang Ummi( tidak pandai menulis dan membaca). Bagaimana mungkin Nabi dapat menciptakan sesuatu yang begitu agung, yang diakui oleh pengkaji Barat sendiri bahawa kandungan Al-Quran adalah sistem kehidupan yang sempurna dan bertamadun.

Dakwaan mereka yang mengatakan Al-Quran dipengaruhi situasi masyarakat Arab juga terpesong kerana Al-Quran secara jelas membawa perubahan besar kepada masyarakat Arab yang sebelumnya berada dalm gelap Jahiliyyah dan keruntuhan moral yang parah.

Dan tentang dakwaan mereka yang menyebut Al-Quran adalah bersumberkan golongan Hunafa' adalah tidak benar kerana golongan Hunafa' menerima ajaran dan syariat yang ditinggalkan oleh nabi-nabi terdahulu yang kebanyakannya telah diseleweng dan dicampur-aduk dengan pelbagai rekaan, sementara syariat Islam membawa syariat yang sesuai dan sempurna untuk seluruh umat manusia.

Pandangan yang mengatakan Al-Quran adalah warisan perundangan Rom Timur pula adalah silap kerana prinsip-prinsip dan dasar yang dikemukakan oleh Islam jauh lebih baik dan jelas berbeza dengan apa yang digelar Tamadun Rom itu.

Akhir kalam, renungilah firman Allah s.w.t. yang berbunyi: " Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata:"Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya(Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang". (an-Nahl:103)

Wallahu'alam.

-Dipetik dari buku 'Kemuliaan Al-Quran & sejarah pemalsuannya'. Oleh Ustaz Ridhuan Mohammad Nor dan Ustaz Mohd Asri Mat Daud-.

No comments:

Post a Comment

Sama2lah kita saling berpesan pada kebenaran dan berpesan dengan kesabaran...InsyaAllah..Jazakallah atas komen anda..^__^